موضوع: آب بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل

محصولات آب بندی:

  • ورق ژئوممبرین HDPE
  • پوشش عایق بنتونیتی
  • ژئوتکستایل Mana Tex 300gr/m2
  • لایه زهکش دیمپل شیت

کارفرما: بخش خصوصی

مشاور: شرکت شارستان

پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت   

زهکشی و آب بندی سازه ای مجتمع تجاری ملل
TOP