زهکشی و آب بندی تونل، پل و کانالهای انتقال آب

 

توسعه و رشد اصولی زیر ساختها همواره به عنوان رکن اصلی پیشرفت و آبادانی شهرها قلمداد می شود. از اینرو طراحی و ساخت بهینه در کنار تاکید برکیفیت ساخت و عمر مفید زیر ساختها در هنگام احداث موجب جلوگیری از بروز خسارات متعدد و کاهش هزینه های فزآینده تعمیر و نگهداری در دوره بهره برداری خواهد بود.

بر همین اساس خدمات شرکت مانا صنعت بنیان در این خصوص به 2 دسته اصلی زیر تقسیم می گردد :

  • زهکشی و آب بندی تونلها

یکی از دغدغه های اصلی مهندسین در خصوص احداث تونل، امکان مواجهه با آب و نفوذ آن به داخل تونل بواسطه گذر از سطح زیرین زمین در محیطهای شهری و کوهستانی است. در چنین شرایطی بکارگیری محصولات مناسب ژئوسنتتیکی جهت زهکشی و آب بندی تونل در کنار حفر گالری در طرفین تونل علاوه بر کاهش ریسک بروز حوادث، کاهش قابل ملاحظه هزینه های تعمیر و نگهداری را نیز در پی خواهد داشت.

مانا صنعت بنیان در این بخش ارائه دهنده پیشرفته ترین و کاملترین پکیج زهکشی و آب بندی با امکان تزریق چند باره می باشد. بطور کلی پکیج پیشنهادی شامل مصالح زیر است:

ورق ژئوممبرین شانه تخم مرغی Dimple Sheet
لایه سوزنی ژئوتکستایل نابافته
ورق ژئوممبرین  VLDPE / PVC با لایه هشدار (عموماً با ضخامت  2 میلی متر )
دیسک اتصال VLDPE / PVC جهت نصب ژئوتکستایل و اتصال موضعی ورق ژئوممبرین 
واتر استاپ  VLDPE / PVC با شیارهای مخصوص جهت قرارگیری شلنگهای چند بار تزریق
شلنگهای چند بار تزریق و رابط هاي آن
جعبه تقسیم جهت دسترسی به شلنگهای چند بار تزریق

  •  زهکشی و آب بندی تونلها و کانالهای انتقال آب

با توجه به اهمیت و نقش حیاتی آب در توسعه و آبادانی شهرها از یک سو و از سوی دیگر لزوم احداث کانالها و تونلها بمنظور انتقال آب مورد نیاز از فواصل دور و نزدیک، ضرورت جلوگیری از هدر رفتن آب و در عین حال ممانعت از نفوذ و ورود آلودگیهای محیطی در مسیر انتقال، با استفاده از راهکارهای نوین ژئوسنتتیکی و بطور خاص ورقهای نفوذ ناپذیر ژئوممبرین مطرح می گردد. عموماً طرح کلی ایزولاسیون بشرح زیر خواهد بود :

  • کانالهای انتقال آب :

الف – خاکبرداری و ایجاد مقطع مورد نظر مطابق دستور العملهای مشاور با کارشناس مربوطه .لازم به ذکر است با توجه به نوع خاک و تراز آبهای زیر زمینی محل احداث کانال ممکن است ابتدا اجرای یک لایه ژئوکامپوزیت زهکش و پس از آن اجرای cm7 تا cm10 بتن مگر برای آماده سازی بستر توصیه شود.
ب- اجرای یک لایه ژئوتکستایل (متناسب با دانه بندی خاک بستر)
ج – اجرای یک لایه ورق ژئوممبرین (متناسب با ابعاد و نوع کانال که عموماً از ضخامت 0.75mm یا 1.00mm استفاده می شود)
د- اجرای یک لایه ژئوتکستایل بر روی ورق ژئوممبرین در صورتیکه لزوم اجرای پوشش بتن نهائی مطرح باشد.
ضمنا در صورت امکان اجرای بتن با عیار 250 به ضخامت حداقل cm15 جهت تامین محصور شدگی (Confinement) مورد نیاز GCL، استفاده از این محصول به عنوان روشی بسیار مناسب جهت ایزولاسیون کانالهای انتقال آب توصیه می شود.

  • تونلهای انتقال آب :

الف- اجرای مصالح زهکش ژئوسنتتیکی متناسب با دبی آب ورودی به تونل. بدیهی است در صورت عدم مواجه با نفوذ آب اجرای مصالح زهکش الزامی نخواهد بود .
ب- اجرای یک لایه ژئوتکستایل بر روی جداره داخلی به کمک دیسکهای اتصال.
ج – اجرای ورق ژئوممبرین PVC بر روی لایه ژئوتکستایل و اتصال موضعی به دیسکهای   VLDPE / PVC. خاطر نشان می شود با توجه به انعطاف پذیری مطلوب ورق ژئوممبرین VLDPE / PVC استفاده از ضخامت 2.00mm آن و در صورت استفاده از ورق ژئوممبرین پلی اتیلن نوع VDPE با ضخامت حداقل 2.00mm آن توصیه می شود.

• پروژه ها

تونل نیایش – تهران

 تونل مترو – قطعه 5 خط 1 متروی تهران

 تونل مترو – قطعه 4 خط 1 متروی تهران

 تونل مترو – شیراز

 تونل مترو – اصفهان

تونل مترو – تبریز

 تونل راه آهن تهران به تبریز

کانال اردبیل

 کانال کرمان

زهکشی و آب بندی سازه ای
تونل نیایش
تونل نیایش
TOP