زهکشی و آب بندی گودهای ساختمانی

یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان، کنترل، هدایت و جلوگیری از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در بخش زیر سطحی سازه (زهکشی و آب بندی گود) و همچنین آب بندی مطمئن بام ابنیه مختلف (زهکشی و آب بندی بام ابنیه) می باشد. برهمین اساس استفاده از محصولات نوین ژئوسنتتیکی با قابلیت های ویژه به عنوان جایگزین مصالح سنتی زهکش و آب بندی مطرح می گردد که بواسطه کیفیت بالا و عملکرد بهینه این نوع محصولات افزایش طول عمر مفید و درپی آن افزایش دوران بهره برداری مفید سازه متصور خواهد بود.

با توجه به لزوم جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آرماتورهای بتن مسلح فونداسیون و دیوارهای حائل و نیز تضغیف و تخریب سازه بتنی که عمدتاً بواسطه تماس با آب یا پساب رخ می دهد، بکارگیری راهکارهای نوین مهندسی با هدف تأمین آب بندی گودهای ساختمانی از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود.

مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی ، فونداسیون و بدنه گود تمامی سازه های زیر سطحی که به صورت روزمره توسط نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرند میبایست در مقابل نفوذ آب و رطوبت محافظت شوند. برهمین اساس اجرای سیستم آب بندی در گودهای ساختمانی به شکل قنداق (Encapsulation) در صورتیکه تراز ایستابی بالاتر از تراز تحتانی فونداسیون باشد و حداقل اجرای سیستم آب بندی بر روی بدنه گود در صورتیکه تراز ایستابی پایین تر از تراز تحتانی فونداسیون باشد جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی و زیر سطحی توصیه شده است .

همچنین استفاده از محصولات زهکشی ژئوسنتتیکی بویژه هنگام نفوذ آب از سطح دیوارهای گود، بستر مناسب (بدون رواناب) را جهت اجرای سیستم مناسب آب بندی گودهای ساختمانی فراهم می آورد.

برهمین اساس و با توجه به ویژگی ها و شرایط خاص هر پروژه یکی از روش های زیر توصیه می شود :

سیستم آب بندی یک لایه (Single Layer waterproofing) شامل یک لایه ورق ژئوممبرین VLDPE/PVC به همراه 2 لایه ژئوتکستایل نابافته یا یک لایه پوشش عایق بنتونیتی GCL به تنهائی.
سیستم آب بندی 2لایه (Double Layer waterproofing) شامل یک لایه پوشش عایق بنتونیتی GCL + یک لایه ورق ژئوممبرین+ VLDPE/PVC یک لایه سوزنی ژئوتکستایل. همچنین در صورت مواجه با نفوذ آب های سطحی و زیر سطحی از بدنه گود، اجرای سیستم ژئوسنتتیکی مکمل زهکشی + آب بندی اکیداً توصیه می شود .

سیستم عایق بندی
پروژه خوارزمی
آب بندی گود
TOP