پروژه: مجتمع مسکونی برج های تهران

کارفرما:بخش خصوصی

پیمانکار آب بندی:شرکت مانا صنعت بنیان

هدف:اجرای سیستم فضای سبز محوطه میانی برج ها با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک

محل:تهران

شروع: بهار 1396

پایان: تابستان 1396

موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای سیستم عایق فضای سبز محوطه میانی

ابعاد:3300 مترمربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

    1. عایق ژئوممبرینPVC

    2. لایه محافظ ژئوتکستایل

 

طراحی و اجرای سیستم آب بندی:

    1. اجرای یک لایه ژئوتکستایل

    2. اجرای عایق ژئوممبرین PVC

    3. اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ

    4. اجرای مش های پلی اتیلنی

    5. کروم بندی نقطه ای و نواری و در نهایت بتن ریزی

TOP