پروژه: کارخانه تولید و بسته بندی Novo Pars

کارفرما: شرکت Novo Nordisk

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور Aqvila

پیمانکار اصلی: شرکت ژالکه

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: اجرای عایق بام با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

محل: کرج - کردان      

شروع: زمستان 1396        

پایان: بهار 1398

موضوع فعالیت: مشاوره و نصب تخصصی سیستم نوین عایق بام

احجام کار: مساحت بام: 6000 متر مربع

اجرای سیستم عایق بام:

  • اجرای لایه بخاربند VCL
  • اجرای یک لایه عایق حرارتی Rock Wool
  • اجرای پنل های عایق برودتی - حرارتی XPS
  • اجرای لایه عایق FPO

محصولات به کار رفته در این پروژه:

1.لایه بخاربند VCL

2.پنل های عایق حرارتی Rock Wool

3.پنل های فوم عایق برودتی - حرارتی XPS

4.عایق ژئوممبرین FPO

به طور کلی نصب عایق FPO به دو روش انجام می گردد:

  • استفاده از دستگاه VARIMAT
  • استفاده از سشوار صنعتی و نیروی فشاری غلطک های مخصوص

روش اول مختص به قسمت هایی است که امکان  تامین همپوشانی لازم و حرکت دستگاه وجود دارد و روش دوم مختص استفاده در کنج ها و جزئیات خاص می باشد.

 

TOP