پروژه: استخر بام مجتمع مسکونی نگارستان

کارفرما: شخصی

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: آب بندی استخر با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک

محل: تهران       

زمان اجرا: سال 1390

موضوع فعالیت: مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای مصالح سیستم آب بندی استخر

ابعاد: مساحت: حدود 300 متر مربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

    1. عایق ژئوممبرین Reinforced Smooth PVC Membrane

    2. عایق ژئوممبرین Reinforced Non-Slip PVC Membrane

    3. PVC مایع

    4. ژئوتکستایل

    5. Metal Sheet

TOP