پروژه: مجتمع مسکونی همراه شهر- شرکت آمن

کارفرما: شرکت توسعه و ساختمانی آمن

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: اجرای سیستم بام سبز در محوطه میانی مجتمع مسکونی همراه شهر

محل: تهران            

شروع: زمستان 1397   

پایان: بهار 1398

موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای سیستم بام سبز

ابعاد:

مساحت کف:  1750مترمربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

  1. عایق ژئوممبرینPVC
  2. لایه محافظ ژئوتکستایل
  3. لایه زهکش شانه تخم مرغی با قابلیت ذخیره سازی آب
  4. لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون

طراحی و اجرای سیستم زهکشی:

  • اجرای یک لایه ژئوتکستایل
  • اجرای عایق ژئوممبرین PVC
  • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ
  • اجرای زهکش شانه تخم مرغی با قابلیت ذخیره سازی آب
  • اجرای لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون
TOP