پروژه: مجتمع مسکونی چناران

کارفرما: شخصی

هدف:اجرای عملیات زهکشی و آب بندی گود

محل: تهران

شروع: 97/10/18

پایان: مرداد ماه 98

موضوع فعالیت: مشاوره، طراحی ، تامین و اجرای سیستم زهکشی و عایق بندی

ابعاد:

مساحت کف: 1750 متر مربع

مساحت دیواره: 1416 متر مربع

عمق گود: 11.8- متر

تراز ایستابی: 9.5-

روش پایدار سازی:  نیلینگ،استرند

محصولات به کار رفته در این پروژه:

 1. واتراستاپ PVC
 2. عایق ژئوممبرینPVC
 3. لایه محافظ ژئوتکستایل
 4. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

طراحی و اجرای سیستم زهکشی گود:

 • کانال کنی
 • شیب بندی
 • لوله گذاری
 • پوشش لوله ها بوسیله لایه محافظ ژئوتکستایل
 • پرکردن کانال توسط شن
 • کنترل کیفیت اجرای سیستم زهکش با استفاده از چک لیست های مربوطه

طراحی و اجرای سیستم آب بندی کف گود:

 • آب بندی سرشمع ها و عضو مایل خرپا با استفاده از واتراستاپ و گروت اپوکسی
 • نصب عایق ژئوممبرینPVC
 • نصب لایه محافظ ژئوتکستایل
 • طراحی و اجرای سیستم آب بندی دیواره گود:
 • نصب لایه زهکش شانه تخم مرغی TopDrain 600
 • نصب عایق ژئوممبرینPVC
 • نصب لایه محافظ ژئوتکستایل

 

TOP