پروژه:مجتمع مسکونی یاسین

کارفرما:بخش خصوصی

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: زهکشی و آب بندی گود با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک و افزودنی بتن آب بند

محل: تهران

شروع : پاییز 1398

پایان : در حال اجرا

موضوع فعالیت: مشاوره، تأمین، طراحی و اجرای سیستم زهکشی، آب بندی، افرازبندی و تزریق پشتیبان

مشاوره، ارائه طرح اختلاط، تأمین مواد افزودنی و نظارت بر اجرای بتن آب بند

ابعاد:

مساحت کف: 1،000 متر مربع

مساحت دیوارها: 2،700 متر مربع

عمق گود: 20 متر

روش پایدار سازی:نیلینگ، استرند و سولجر پایل

محصولات به کار رفته در سیستم زهکشی گود:

1- ژئوتکستایل

2- لوله کاروگیت پلی اتیلن و اتصالات موردنیاز

3- زانویی

4- سه راهی

محصولات به کار رفته در سیستم آب بندی و افرازبندی کف و دیوارهای گود:

1- زهکش شانه تخم مرغی

2- عایق ژئوممبرینPVC

3- لایه ژئوتکستایل محافظ

4- واتراستاپ PVC

5- فلنج و شلنگ تزریق و جعبه تقسیم

محصولات به کار رفته در اجرای بتن آب بند:

1- واتراستاپ PVC

2- افزودنی ضد آب کننده   UNICAST WP280

3- افزودنی فوق روان کننده  UNIFLOW 550+

4- ژل میکروسیلیس    UNIGEL 315

طراحی و اجرای سیستم زهکشی گود:

 • کانال کنی
 • شیب بندی
 • اجرای لایه ژئوتکستایل بعنوان لایه فیلتر
 • لوله گذاری
 • پرکردن کانال توسط شن و برگرداندن ژئوتکستایل روی شن اجرا شده
 • کنترل کیفیت اجرای سیستم زهکش با استفاده از چک لیست های مربوطه طی انجام عملیات اجرای کانال های زهکش

مراحل اجرای سیستم آب بندی کف گود:

 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ زیر ورق ژئوممبرین
 • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVC
 • اجرای سیستم افرازبندی
 • اجرای یک لایه فیلم پلی اتیلن
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ ورق ژئوممبرین
 • اجرای بتن مگر بر روی عایق
 • کنترل کیفیت اجرای عایق و افرازبندی با استفاده از چک لیست های مربوطه طی عملیات اجرای سیستم عایق بندی

مراحل اجرای سیستم زهکشی و آب بندی دیوارهای گود:

 • بسترسازی سطح پایدارسازی شده گود
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل / اجرای یک لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
 • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVC
 • اجرای سیستم افرازبندی
 • اجرای یک لایه فیلم پلی اتیلن
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ
 • کنترل کیفیت اجرای عایق و افرازبندی با استفاده از چک لیست های مربوطه طی عملیات اجرای سیستم عایق بندی

مراحل اجرای بتن آب بند:

 • اجرای واتراستاپ هیدروفیلی یا پی وی سی در درزهای اجرائی
 • اضافه کردن افزودنی های بتن آب بند
 • نظارت بر اجرای بتن آب بند
 • کنترل کیفیت اجرای بتن آب بند با استفاده از چک لیست های مربوطه طی فرآیند

TOP