پروژه: مجتمع مسکونی یاسر

کارفرما: بخش خصوصی

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: زهکشی و آب بندی گود با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

محل: تهران

شروع : مرداد 1399

پایان : در حال اجرا

موضوع فعالیت:مشاوره، تأمین، طراحی و اجرای سیستم زهکشی، آب بندی

ابعاد: 

مساحت کف: 490 متر مربع

مساحت دیوارها: 1.840 متر مربع

عمق گود: 24 متر

روش پایدار سازی:    نیلینگ، استرند و سولجر پایل

محصولات به کار رفته در سیستم زهکشی گود:

1- ژئوتکستایل

2- لوله کاروگیت پلی اتیلن و اتصالات موردنیاز

3- زانویی

محصولات به کار رفته در سیستم آب بندی کف و دیوارهای گود:

1- زهکش شانه تخم مرغی

2- عایق ژئوممبرینPVC

3- لایه ژئوتکستایل محافظ

طراحی و اجرای سیستم زهکشی گود:

 • کانال کنی
 • شیب بندی
 • اجرای لایه ژئوتکستایل بعنوان لایه فیلتر
 • لوله گذاری
 • پرکردن کانال توسط شن و برگرداندن ژئوتکستایل روی شن اجرا شده
 • کنترل کیفیت اجرای سیستم زهکش با استفاده از چک لیست های مربوطه طی انجام عملیات اجرای کانال های زهکش

مراحل اجرای سیستم آب بندی کف گود:

 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ زیر ورق ژئوممبرین
 • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVCََََ
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ ورق ژئوممبرین
 • کنترل کیفیت اجرای عایق با استفاده از چک لیست های مربوطه طی عملیات اجرای سیستم عایق بندی

مراحل اجرای سیستم زهکشی و آب بندی دیوارهای گود:

 • بسترسازی سطح پایدارسازی شده گود
 • اجرای یک لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
 • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVC
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ
 • کنترل کیفیت اجرای عایق با استفاده از چک لیست های مربوطه طی عملیات اجرای سیستم عایق بندی

 

 

TOP