پروژه:مجتمع مسکونی خوارزمی

کارفرما:بخش خصوصی

پیمانکار آب بندی:شرکت مانا صنعت بنیان

هدف:زهکشی و آب بندی دیوارهای گود با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

محل:تهران             

شروع : بهمن 1397        

پایان : در حال اجرا

موضوع فعالیت:مشاوره، تأمین، طراحی و اجرای سیستم آب بندی

                            

ابعاد:مساحت دیوارها: 3،356 متر مربع

 عمق گود: 15/5 متر    

روش پایدار سازی:نیلینگ، استرند و سولجر پایل

 

محصولات به کار رفته در سیستم زهکشی و آب بندی دیوارهای گود:

1- زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

2- عایق ژئوممبرینPVC

3- لایه ژئوتکستایل محافظ

 

مراحل اجرای سیستم زهکشی و آب بندی دیوارهای گود:

  • اجرای یک لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
  • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVC
  • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ بر روی ورق ژئوممبرین

 

 

پروژه خوارزمی
TOP