پروژه: مجتمع مسکونی خدامی

کارفرما: بخش خصوصی

پیمانکار آب بندی:  شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: زهکشی و آب بندی گود با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

محل:تهران

شروع : اسفند 1399

پایان : در حال اجرا

موضوع فعالیت:مشاوره، تأمین، طراحی و اجرای سیستم زهکشی بطنی و سطحی، آب بندی، افرازبندی و تزریق پشتیبان

ابعاد:

مساحت کف: 546 متر مربع

مساحت دیوارها: 1،187 متر مربع

عمق گود: 11 متر

روش پایدار سازی:    مهار متقابل (STRUT)

محصولات به کار رفته در سیستم زهکش بطنی گود:

1- ژئوتکستایل

2- لوله کاروگیت پلی اتیلن و اتصالات مورد نیاز

3- زانویی

4- سه راهی

محصولات به کار رفته در سیستم زهکشی سطحی، آب بندی و افرازبندی کف و دیوارهای گود:

1- زهکش شانه تخم مرغی

2- عایق ژئوممبرینPVC

3- لایه ژئوتکستایل محافظ

4- واتراستاپ PVC

5- فلنج و شلنگ تزریق و جعبه تقسیم

طراحی و اجرای سیستم زهکش بطنی گود:

 • شیب بندی
 • اجرای لایه ژئوتکستایل بعنوان لایه فیلتر
 • لوله گذاری
 • پرکردن کانال توسط شن و برگرداندن ژئوتکستایل روی شن اجرا شده
 • کنترل کیفیت اجرای سیستم زهکش بطنی مطابق با چک لیست های مربوطه طی انجام عملیات اجرای کانال های زهکش

مراحل اجرای سیستم آب بندی کف گود به همراه سیستم افرازبندی و تزریق پشتیبان:

 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ زیر ورق ژئوممبرین
 • اجرای یک لایه عایق ژئوممبرین PVC
 • تست خطوط جوش ورق ژئوممبرین PVC
 • اجرای سیستم افرازبندی شامل تفکیک سطوح، نصب و جوش واتراستاپ ها، نصب فلنج های تزریق، نصب شلنگ های تزریق، اجرای یک لایه فیلم پلی اتیلن، نصب جعبه های تقسیم شلنگ های تزریق
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ ورق ژئوممبرین
 • اجرای آب بندی پیرامون جزئیات خاص در کف گود
 • کنترل کیفیت اجرای عایق و افرازبندی مطابق چک لیست های مربوطه طی عملیات اجرای سیستم عایق بندی
TOP