مراحل اجرایی تحت قرارداد:

  • اجرای عایق GCL بر روی بستر بتن مگر
  • اجرای عایق ژئوممبرین
  • اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل

مشخصات کلی:

  • سطوح افقی: 1400 متر مربع
  • سطوح عمودی: 1060 متر مربع
  • عمق گود: 10 متر
  • روش پایدار سازی: نیلینگ
  • وضعیت پروژه: اتمام آب بندی

محصولات مصرفی:

    1. پوشش عایق بنتونیتی GCL

    2.  پودر سدیم بنتونیت

    3. عایق ژئوممبرین LLDPE

    4. لایه محاقظ ژئوتکستایل gr/m^2 500

TOP