پروژه: همراه شهر- شرکت تکناب

کارفرما: شرکت تکناب

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف:اجرای مصالح ژئوسنتتیک در محدوده فضاهای سبز

محل:تهران

شروع: زمستان 1397

پایان: بهار 1398

موضوع فعالیت:مشاوره ، طراحی ، تأمین ، و اجرای سیستم بام سبز

ابعاد: مساحت :1310 مترمربع

محصولات به کار رفته در این پروژه :

 1. عایق ژئوممبرین PVC
 2.  لایه محافظ ژئوتکستایل
 3. لایه زهکش شانه تخم مرغی TopDrain 30mm  
 4. لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون
 5. ژئوسل

طراحی و اجرای سیستم بام سبز:

 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل
 • اجرای عایق ژئوممبرین PVC
 • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ
 • اجرای لایه زهکششانه تخم مرغی TopDrain 30mm
 • اجرای لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون
 • اجرای ژئوسل
TOP