پروژه: سلول شماره یک محل دفن بهداشتی پسماند شهر تبریز (لندفیل تبریز)

موضوع: ایزولاسیون کف و بدنه سلول شماره یک

طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:

1. اجرای پوشش عایق بنتونیتی (GCL)

2. اجرای پودر سدیم بنتونیت حدود 7000 کیلوگرم در محل های هم پوشانی عایق GCL

3. اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل

سطح ایزولاسیون: 55.000 متر مربع

عمق سلول: 11 الی 45 متر

شیب دیوارها: 35 الی 70 درجه

مشاور: شرکت ساحل

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت  

لندفیل تبریز
TOP