پروژه: ساختمان جدید دیوان عدالت اداری

هدف : آب بندی بدنه گود ساختمان

محصولات :

  1. پوشش عایق بنتونیتی (GCL) حدودا m2 3،800 Geomas: Bentoshiel Max
  2. واتر استاپ بنتونیتی حدودا lm 1،500 Geomas: Bentonit waterstop BS

سطح ایزولاسیون : حدود 3،800 متر مربع

عمق گود برداری : 16 متر

مساحت دیوارها : m 3،800 حدود

روش پایدار سازی : نیلینگ

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور :گنو

پیمانکار اصلی : سایول

پیمانکار آب بندی : شرکت مانا صنعت بهین

معرفی پروژه با توجه به پایین بودن تراز آبهای زیر زمینی و در نتیجه فاصله بسیار زیاد آبهای زیر زمینی تا تراز بتن مگرزیر فونداسیون( حدود 35 متر ) ، اجرای پوشش عایق بنتونیتی GCL بر روی سطح شات کریت دیوار های گود پیشنهاد شد . خاطرنشان می شود بمنظور افزایش سرعت نصب و نیز افزایش کیفیت آب بندی ، پیش از اجرای GCL ابتدا درپوشهای پلاستیکی فشرده(Plastic Cap) بر روی سرمیخها و صفحات پشت آنها نصب و سپس GCL بر روی سطوح آماده شده بستر اجرا شد.  

 

ساختمان جدید دیوان عدالت اداری
TOP