سیستم UniDyke

ژئودایک ، محفظه ژئوتکستایل بسیار بزرگ از جنس پلی پروپیلن و پر شده با خاک یا ماسه است که از ژئوتکستایل های با مقاومت بالا بافته و ساخته شده اند. در بعضی مواقع با قطرها و عرض های کم از ژئوتکستایل های نبافته هم استفاده می شود.

ژئودایک مصالح سیلتی و ماسه ای را ضمن زهکشی آب درون خود نگه می دارد . ژئودایک ها طوری دوخته شده اند که توانایی مقاومت در برابر اعمال فشار پمپاژ بالا را دارند.

TOP