سیستم بلوک فرش (CBM (Concrete Block Mattress

این سیستم یک روش کنترل فرسایش هیدرولیکی می باشد که از اجزای زیر تشکیل شده است:

  • Loop Mat Fabric
  • بلوک های بتنی درجا
  • ابزار انکراژ مانند پین های فلزی یا تیرهای آهنی

Loop Mat Fabric از شبکه های پلی پروپیلن با مقاومت بالا تشکیل شده که با استفاده از قالب، بلوک های بتنی بر روی آن اجرا می شود و قابلیت اتصال قوی به بلوک های بتنی را دارد. شکل، ابعاد و تعداد بلو ک ها با توجه به نوع پروژه و نحوه طراحی، متفاوت می باشد.

TOP