راهکارها

زهکشی و آب بندی سازه ای

یکی از مهمترین دغه دغه ها و نگرانیهای مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان، کنترل، هدایت و جلوگیری از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در بخش زیر سطحی سازه و همچنین آب بندی مطمئن بام ساختمانهای مختلف می باشد.

زهکشی و آبندی سازه ای

سیستم های نوین آب بندی بام ابنیه

عدم اجرای صحیح آب بندی و زهکشی بام ابنیه مسکونی ، تجاری و صنعتی موجب نفوذ آب باران و در پی آن وارد آمدن خسارت به سازه و نیز اختلال در بهره برداری از محل می گردد. بنابراین استفاده از محصولات ژئوسنتتیک مختص آب بندی و زهکشی بام و...

بام-ابنیه-1-1

زهکشی و آب بندی زیست محیطی

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان، نیاز کشورها به حفظ محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، چرا که بشر هم می تواند باعث تخریب محیط زیست شود و هم اینکه با استفاده از اصول علمی و فناوریهای پیشرفته مانع از تخریب و باعث حفاظت از آن گردد .

زیست محیطی

 

زهکشی و آب بندی تونل ها

توسعه و رشد اصولی زیر ساختها همواره به عنوان رکن اصلی پیشرفت و آبادانی شهرها قلمداد میشود.از اینرو طراحی و ساخت بهینه در کنار تاکید برکیفیت ساخت و عمر مفید زیرساختها درهنگام احداث موجب جلوگیری از بروز خسارات متعدد و کاهش هزینه های فزآینده تعمیر و نگهداری در دوره بهره برداری خواهد بود

 ایزولاسیون و زهکشی تونل، پل و کانالهای انتقال آب

سیستم های بام سبز/دیوار سبز

اجرای فضای سبز بر روی بام ساختمانها (Roof Gardening) فرآیندی است که طی آن فضای بدون استفاده بام با بکارگیری محصولات مخصوص آب بندی، زهکشی و فیلتراسیون در کنار خاک نباتی تبدیل به فضای سبز با پوشش گیاهی متنوع می شود.                                        

سیستم های فضای سبز عمودی و سقفی

آب بندی استخرها ی شناودکوراتیو

احداث استخرهای شنا درکنار حصول اطمینان ازآب بندی کامل همواره یکی از دغدغه های مهندسین صنعت ساختمان بوده است.این مهم با توجه به ارزش حفظ و نگهداری آب و جلوگیری از نشت آن بویژه با مدنظر قراردادن بهای آب جهت پرکردن استخرهای شنا ودکوراتیو ازاهمیت دوچندان برخوردار خواهد بود

استخر

TOP