خط مشی

شرکت مانا صنعت بنیان با پشتوانه سال‎ها تجربه و اندوخته‎های علمی و عملی در طراحی، تامین و اجرای راهکارهای نوین مهندسی عمران، صنعت و معدن با برخورداری از سرمایه‎های انسانی سرآمد به عنوان سازمانی پیشرو و کارآمد، در خدمت پروژه‎های عمرانی، صنعتی ، معدنی و زیر بنایی کشور و منطقه است، که تلاش موثر خود را به منظور دستیابی به حداکثر خشنودی مشتریان با بهره‎گیری از فناوریهای روز دنیا، در ساختاری هماهنگ و فنی متمرکز نموده است. شرکت ماناصنعت بنیان با بکارگیری کارشناسانی کارآزموده و نوآور، همواره بهبود پیوسته را با الگوبرداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات ISO 9001: 2008 مدنظر داشته، و با نشانه‎گیری مقاصد زیر، مشارکت کارساز یکایک کارکنان را برای دستیابی به این مهم جلب می نماید:

  1. رعایت الزامات و مشخصات فنی (ملی و بین‎المللی) در راستای افزایش سطح کیفی راهکارها و خدمات مهندسی وابسته.
  2. بکار گیری نیروهای نوآور، کارآمد، وفادار، متعهد و پایبند به اخلاق حرفه‎ای.
  3. تعامل صادقانه و سازنده با یکایک مشتریان و بهره‎مندان.
  4. آموزش هدفمند و پیوسته برای افزایش دانش و بینش فنی و بهبود رفتار حرفه‎ای کارکنان، در جایگاه سرمایه‎های بنیادین سازمان.
  5. رعایت ملاحظات و الزامات ایمنی و بهداشت کاری، با رویکرد مهار ریسک‎ها ، و عملیات ایمن در سراسر گامهای طراحی، تامین و اجرا.
  6. بکارگیری راهکارهاي دوستدار محيط زيست در پروژه‎ها .
  7. تخصیص مناسب منابع در انجام پروژه ها.

 

TOP