با افتخار اعلام می دارد شرکت مانا صنعت بنیان موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت (Quality Management System)

از موسسه IMQ ACADEMY ایتالیا بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001 ویرایش 2015 گردیده است.
امید است با دستیابی به این مهم ارائه دهنده خدمات بهتر و کسب حداکثر میزان رضایتمندی کارفرمایان محترم باشیم.

 

TOP