زهکشی و آب بندی سازه ای

یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان ، کنترل، هدایت و جلوگیری از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در بخش زیر سطحی سازه و همچنین آب بندی مطمئن بام ساختمانهای مختلف (زهکشی و آب بندی سازه ای) می باشد. برهمین اساس استفاده از محصولات نوین ژئوسنتتیکی با قابلیتهای ویژه به عنوان جایگزین مصالح سنتی زهکش و آب بندی مطرح می گردد که بواسطه کیفیت بالا و عملکرد بهینه این نوع محصولات افزایش طول عمر مفید و درپی آن افزایش دوران بهره برداری مفید سازه متصور خواهد بود.

با توجه به لزوم جلوگیری از خوردگی و رنگ زدگی آرماتورهای بتن مسلح فونداسیون و دیوارهای حائل و نیز ازمحلال بتن که عمدتاً بواسطه تماس با آب یا پساب رخ می دهد ، بکارگیری راهکارهای نوین مهندسی از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود.

مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی ، فونداسیون و بدنه گود تمامی سازه های زیر سطحی که به صورت روزمره توسط نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرند میبایست در مقابل نفوذ آب و رطوبت محافظت شوند . برهمین اساس اجرای سیستم آب بندی به شکل قنداق (Encapsulation ) در صورت مواجه با تراز بالای آبهای زیر زمینی و حداقل اجرای سیستم آب بندی بر روی بدنه گود در صورت عدم مواجه با تراز بالای آبهای زیر زمینی و جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی و زیر سطحی اکیداً توصیه می شود .

همچنین استفاده از محصولات زهکشی ژئوسنتتیکی بویژه هنگام نفوذ آب از سطح دیوارهای گود، بستر مناسب (بدون رواناب) را جهت اجرای سیستم آب بندی مناسب فراهم می آورد.

برهمین اساس و با توجه به ویژگیها و شرایط خاص هر پروژه یکی از روشهای زیر توصیه می شود :

  • سیستم آب بندی یک لایه (Single Layer waterproofing) شامل یک لایه ورق ژئوممبرین VLDPE/PVC به همراه 2 لایه ژئوتکستایل نابافته یا یک لایه پوشش عایق بنتونیتی GCL به تنهائی.
  • سیستم آب بندی 2لایه (Double Layer waterproofing) شامل یک لایه پوشش عایق بنتونیتی GCL + یک لایه سوزنی ژئوتکستایل + یک لایه ورق ژئوممبرین VLDPE/PVC + یک لایه سوزنی ژئوتکستایل در صورت مواجه با نفوذ آبهای سطحی و زیر سطحی از سطوح بدنه گود اجرای سیستم ژئوسنتتیکی مکمل زهکشی + آب بندی اکیداً توصیه می شود .

زهکشی و آب بندی سازه ای
زهکشی و آب بندی سازه ای
زهکشی و آب بندی سازه ای
TOP