تماس با ما

 

شرکت مانا صنعت بنیان
تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا) ،خیابان عربعلي(نوبخت)، کوچه چهارم، شماره 58

88518862 021
88518862 021
شنبه تا 4 شنبه 8:00 تا 17:00
5 شنبه 8:00 تا 12:30

 

 
TOP