زهکشی و آب بندی زیست محیطی

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان، نیاز کشورها به حفظ محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، چرا که بشر هم می تواند باعث تخریب محیط زیست شود و هم اینکه با استفاده از اصول علمی و فناوریهای پیشرفته مانع از تخریب و باعث حفاظت از آن در حوزه زهکشی و آب بندی زیست محیطی گردد .

مهندسی محیط زیست دربرگیرنده راه حلهای علمی برنامه ریزی شده برای مقابله و جلوگیری از بروز اثرات مخرب و زیان بار فعالیتهای غیر اصولی انسان در مسیر توسعه و چالشهای مربوط به آن می باشد .

شرکت مانا صنعت  بنیان در این حوزه کاری ، ارائه دهنده روشهای نوین با تکیه برمحصولات ژئوسنتتیک در بخش های زیر می باشد:

  • آب بندی حوضچه های تبخیر نیروگاه ها و پالایشگاه ها
  • آب بندی استخرهای ذخیره آب کشاورزی تقریحی 
  • آب بندی کانال های انتقال آب و دامنه بالادست سدهای خاکی / بتنی
  • مدیریت آب های سطحی و منابع آبی
  • آب بندی مخازن نگهداری مواد نفتی و شیمیایی
  • زهکشی و آب بندیمحلهای دفن بهداشتی پسماند ( لندفیل)
  • آب بندی حوضچه های نگهداری پساب و ضایعات صنعتی
  • زهکشی و آب بندی کانالها

 

زهکشی و آب بندی زیست محیطی
TOP