پروژه:استخر طبقه اول مجتمع مسکونی نگارستان

کارفرما:شخصی

پیمانکار آب بندی:شرکت مانا صنعت بنیان

هدف:آب بندی استخر با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک

محل:تهران        

زمان اجرا:سال 1390

موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای مصالح سیستم آب بندی استخر

ابعاد:مساحت: حدود 300 متر مربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

    1. عایق ژئوممبرین Reinforced Smooth PVC Membrane

    2. عایق ژئوممبرین Reinforced Non-Slip PVC Membrane

    3. PVC مایع

    4. ژئوتکستایل

    5. Metal Sheet

TOP