مراحل اجرایی تحت قرارداد:

 • اجرای عایق GCL بر روی بستر بتن مگر
 • اجرای عایق ژئوممبرین
 • اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل

مشخصات کلی:

 • سطوح افقی: 1400 متر مربع
 • سطوح عمودی: 1060 متر مربع
 • عمق گود: 10 متر
 • روش پایدار سازی: نیلینگ
 • وضعیت پروژه: اتمام آب بندی

محصولات مصرفی:

 1.  پوشش عایق بنتونیتی GCL
 2.  پودر سدیم بنتونیت
 3.  عایق ژئوممبرین LLDPE
 4.  لایه محاقظ ژئوتکستایل gr/m^2 500
TOP