مراحل اجرایی تحت قرارداد:

• اجرای عایق GCL بر روی بستر بتن مگر

• اجرای عایق ژئوممبرین

• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل

مشخصات کلی: سطوح افقی: 1400 متر مربع سطوح عمودی: 1060 متر مربع عمق گود: 10 متر روش پایدار سازی: نیلینگ وضعیت پروژه: اتمام آب بندی محصولات مصرفی: 1. پوشش عایق بنتونیتی GCL 2. پودر سدیم بنتونیت 3. عایق ژئوممبرین LLDPE 4. لایه محاقظ ژئوتکستایل gr/m^2 500

TOP