پروژه: ساختمان هیراد

کارفرما:شخصی

هدف: آب بندی دیوارهای گود با استفاده از پوشش عایق بنتونیتی GCL

محل: کرج            

شروع: تابستان 1397        

پایان: بهار 1398

موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای سیستم آب بندی دیوارهای گود

ابعاد:

مساحت دیواره: 2.400 متر مربع

عمق گود: 15 متر          

روش پایدار سازی:نیلینگ، استرند و سولجر پایل

محصولات به کار رفته در این پروژه:

  • پوشش عایق بنتونیتی GCL

مراحل اجرای سیستم آب بندی دیواره گود:

  • بسترسازی سطح پایدارسازی شده گود
  • اجرای یک لایه پوشش عایق بنتونیتی GCL

 

TOP