موضوع: آب بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل

محصولات آب بندی: 1. ورق ژئوممبرین HDPE 2. پوشش عایق بنتونیتی 3. ژئوتکستایل Mana Tex 300gr/m2 4. لایه زهکش دیمپل شیت

کارفرما: بخش خصوصی

مشاور: شرکت شارستان

پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت   دانلود PDF

زهکشی و آب بندی سازه ای مجتمع تجاری ملل
TOP