پروژه: مجتمع تجاری اداری گلستان

  • تاریخ اجرا: خرداد ماه 1395
  •  موقعیت: تهران،خیابان شیراز جنوبی

  •  مساحت: 25،000 مترمربع
  •  دسته بندی: زهکشی و آب بندی سازه ای

کارفرما: شرکت توسعه کسب و کار سبا

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور سینام

پیمانکار اصلی: شرکت مهندسین عمران مارون

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف: اجرای لایه آب بندی گود

موضوع فعالیت: تآمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون

ابعاد: مساحت کف: 8000 متر مربع مساحت دیواره: 17000 متر مربع

عمق گود: 36- متر تراز ایستابی: 18-

روش پایدار سازی: نیلینگ

طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:

• اجرای لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

• اجرای لایه GCL

• اجرای پودر/خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی

• اجرای لایه عایق ژئوممبرین VLDPE

• تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین و محل های T-Joint

• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل

• کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه

محصولات به کار رفته در این پروژه:

1. عایق بنتونیتی GCL

2. پودر بنتونیت سدیم

3. عایق ژئوممبرین VLDPE

4. لایه محافظ ژئوتکستایل

5. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

 

TOP