پروژه: مجتمع مسکونی فرشته پالاس

کارفرما: شرکت شایگان

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

هدف:اجرای سیستم بام سبز با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک

محل: تهران

شروع: آبان ماه سال 1395       

پایان: مرداد ماه سال 1396

موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای سیستم بام سبز

ابعاد:مساحت سطوح افقی: 1650 مترمربع         

        مساحت سطوح عمودی: 50 متر مربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

  1. عایق ژئوممبرینVLDPE
  2. لایه محافظ ژئوتکستایل
  3. لایه زهکش سه بعدی
  4. لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون

طراحی و اجرای سیستم بام سبز:

  • اجرای یک لایه ژئوتکستایل محافظ زیر عایق
  • اجرای عایق ژئوممبرین VLDPE
  • اجرای یک لایه ژئوتکستایل روی عایق
  • اجرای لایه زهکش سه بعدی
  • اجرای لایه فیلتراسیون

TOP