پروژه مجتمع تجاری – پزشکی اطلس کرمان

مراحل اجرایی تحت قرارداد:
• اجرای عایق GCL بر روی بستر بتن مگر
• اجرای عایق ژئوممبرین
• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
مشخصات کلی:
سطوح افقی: 1400 متر مربع
سطوح عمودی: 1060 متر مربع
عمق گود: 10 متر
روش پایدار سازی: نیلینگ
وضعیت پروژه: اتمام آب بندی
محصولات مصرفی:
1. پوشش عایق بنتونیتی GCL
2. پودر سدیم بنتونیت
3. عایق ژئوممبرین LLDPE
4. لایه محاقظ ژئوتکستایل gr/m^2 500