هتل ملل

موضوع: آب بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل
محصولات آب بندی:
1. ورق ژئوممبرین HDPE
2. پوشش عایق بنتونیتی
3. ژئوتکستایل Mana Tex 300gr/m2
4. لایه زهکش دیمپل شیت
کارفرما: بخش خصوصی
مشاور: شرکت شارستان
پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت

 

دانلود PDF