مجتمع تجاری – اداری گلستان

کارفرما: شرکت توسعه کسب و کار سبا
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور سینام
پیمانکار اصلی: شرکت مهندسین عمران مارون
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان
هدف: اجرای لایه آب بندی گود
موضوع فعالیت: تآمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
ابعاد: مساحت کف: 8000 متر مربع مساحت دیواره: 17000 متر مربع
عمق گود: 36- متر تراز ایستابی: 18-
روش پایدار سازی: نیلینگ
طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:
• اجرای لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
• اجرای لایه GCL
• اجرای پودر/خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی
• اجرای لایه عایق ژئوممبرین VLDPE
• تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین و محل های T-Joint
• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
• کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه
محصولات به کار رفته در این پروژه:
1. عایق بنتونیتی GCL
2. پودر بنتونیت سدیم
3. عایق ژئوممبرین VLDPE
4. لایه محافظ ژئوتکستایل
5. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

 

دانلود PDF