لندفیل تبریز

پروژه: سلول شماره یک محل دفن بهداشتی پسماند شهر تبریز (لندفیل تبریز)
موضوع: ایزولاسیون کف و بدنه سلول شماره یک
طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:
1. اجرای پوشش عایق بنتونیتی (GCL)
2. اجرای پودر سدیم بنتونیت حدود 7000 کیلوگرم در محل های هم پوشانی عایق GCL
3. اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
سطح ایزولاسیون: 55.000 متر مربع
عمق سلول: 11 الی 45 متر
شیب دیوارها: 35 الی 70 درجه
مشاور: شرکت ساحل
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت

 

دانلود PDF