حوضچه تبخیر سایت پتروشیمی کردستان

موضوع: اجرای آب بندی حوضچه تبخیر
طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:
1. اجرای لایه عایق ژئوممبرین HDPE
2. تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین
3. اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
4. کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان

 

دانلود PDF