نگین افق نیایش

مجتمع تجاری – اداری نگین افق نیایش

موضوع: اجرای شاتکریت و بسترسازی و اجرای لایه آب بندی گود
معرفی پروژه:
پروژه مجتمع تجاری اداری نگین افق نیایش به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی گود های ساختمانی در حال حاضر، اولین پروژه ایست که شرکت مانا صنعت بنیان اقدام به پیمانکاری و اجرای عملیات شاتکریت موضعی جهت بستر سازی و آببندی گود به شرح ذیل نموده است.
مراحل اجرایی تحت قرارداد با شرکت مانا صنعت بنیان:
1. اجرای عملیات شاتکریت در برخی قسمت های دیوارهای گود
2. تهیه و مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
محصولات آب بندی:
• ورق ژئوممبری Agru-VLDPE
• پوشش عایق بنتونیتی ManaBent ST 6500 Plus
• ژئوتکستایل Mana Tex 500gr/m2
عمق گودبرداری: 40 متر
مساحت کف: 15000 متر مربع
مساحت دیوارها: 25000 متر مربع
روش پایدارسازی: انکراژ و والر
سطح ایزولاسیون: 40000 متر مربع
سطح شاتکریت: 2000 متر مربع
کارفرما: شرکت نگین افق نیایش
مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک گرانطین
پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش
پیمانکار آب بندی و شاتکریت: شرکت مانا صنعت بنیان

طراحی و اجرای سیستم دو لایه آب بندی گود:
1- اجرای لایه GCL
2- اجرای پودر/خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی
3-اجرای لایه عایق ژئوممبرین VLDPE
4- تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین و محل های T-Joint
5- اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
6- کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه

 

دانلود PDF

اجرای سیستم زهکش گود مجتمع تجاری – اداری نگین افق نیایش

پروژه: مجتمع تجاری- اداری نگین افق نیایش
موضوع: اجرای سیستم زهکش گود
محصولات زهکشی:
1. ژئوتکستایل Mana Tex 500gr/m2
2. لوله UPVC
3. گراول
عمق گودبرداری: 40 متر
مساحت کف: 15000 متر مربع
مساحت دیوارها: 25000 متر مربع
روش پایدارسازی: انکراژ و والر

سطح زهکشی: 15000 متر مربع

کارفرما: شرکت نگین افق نیایش
مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک گرانطین
پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش
پیمانکار بخش زهکش موقت: شرکت مانا صنعت بنیان

 

دانلود PDF

هتل ملل

موضوع: آب بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل
محصولات آب بندی:
1. ورق ژئوممبرین HDPE
2. پوشش عایق بنتونیتی
3. ژئوتکستایل Mana Tex 300gr/m2
4. لایه زهکش دیمپل شیت
کارفرما: بخش خصوصی
مشاور: شرکت شارستان
پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت

 

دانلود PDF

ساختمان اداری پردیس همراه اول

پروژه: ساختمان اداری پردیس همراه اول
هدف: آب بندی گود ساختمان
کارفرما: شرکت آرمه نو
مراحل اجرایی تحت قرارداد:
• اجرای عایق دیوار ها
مشخصات کلی:
متراژ بدنه: 1400 متر مربع
عمق گود: 12 متر
روش پایدار سازی:
• هد استرند
• هد نیل
• سولجر پایل
وضعیت پروژه:
1. اتمام آب بندی
2. محصولات مصرفی:
3. پوشش عایق بنتونیتی GCL
4. پودر سدیم بنتونیت
5. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

پارکینگ و مجتمع تجاری گل یاس پاسداران

پارکینگ و مجتمع تجاری گل یاس پاسداران

پروژه: عطر گل یاس پاسداران
کارفرما: شرکت سکاف
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان
هدف: اجرای لایه آب بندی گود و آب بند نمودن سر شمع های موجود
محل: تهران
وضعیت پروژه: اتمام آب بندی
موضوع فعالیت: تآمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
ابعاد: مساحت کف: 5000 متر مربع مساحت دیواره: 6000 متر مربع
عمق گود: 23 متر تراز ایستابی: 12-
روش پایدار سازی: سولجر پایل- نیلینگ
محصولات مصرفی:
1. پوشش عایق بنتونیتی GCL
2. پودر سدیم بنتونیت
3. عایق ژئوممبرین LLDPE
4. لایه محاقظ ژئوتکستایل 500 gr/m^2
5. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

 

دانلود PDF

مجتمع تجاری – اداری گلستان

کارفرما: شرکت توسعه کسب و کار سبا
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور سینام
پیمانکار اصلی: شرکت مهندسین عمران مارون
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان
هدف: اجرای لایه آب بندی گود
موضوع فعالیت: تآمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
ابعاد: مساحت کف: 8000 متر مربع مساحت دیواره: 17000 متر مربع
عمق گود: 36- متر تراز ایستابی: 18-
روش پایدار سازی: نیلینگ
طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود:
• اجرای لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
• اجرای لایه GCL
• اجرای پودر/خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی
• اجرای لایه عایق ژئوممبرین VLDPE
• تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین و محل های T-Joint
• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
• کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه
محصولات به کار رفته در این پروژه:
1. عایق بنتونیتی GCL
2. پودر بنتونیت سدیم
3. عایق ژئوممبرین VLDPE
4. لایه محافظ ژئوتکستایل
5. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet

 

دانلود PDF

پروژه مجتمع چند منظوره امام رضا (ع)

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور سارنگ
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان
موضوع فعالیت: تأمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
ابعاد: مساحت کف: 5600 متر مربع مساحت دیواره: 13000 متر مربع
عمق گود: 42 متر تراز ایستابی: 18-
روش پایدار سازی: نیلینگ، هد استرند، سولجر پایل
مراحل اجرایی تحت قرارداد:
• بستر سازی روی هد استرند ها و سولجر پایل ها
• اجرای لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet در دیوار ها
• اجرای لایه آب بند بنتونیتی GCL در تمام سطوح
مشخصات کلی:
متراژ کف: 5600متر مربع
متراژ بدنه: 13000 متر مربع
عمق گود: 40 متر
روش پایدار سازی دیوار ها:
نیلینگ – هد استرند – سولجر پایل
محصولات مصرفی:
1. لایه زهکش شانه تخم مرغی Dimple Sheet
2. پوشش عایق بنتونیتی GCL
3. پودر سدیم بنتونیت

 

دانلود PDF

پروژه مجتمع تجاری – پزشکی اطلس کرمان

مراحل اجرایی تحت قرارداد:
• اجرای عایق GCL بر روی بستر بتن مگر
• اجرای عایق ژئوممبرین
• اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل
مشخصات کلی:
سطوح افقی: 1400 متر مربع
سطوح عمودی: 1060 متر مربع
عمق گود: 10 متر
روش پایدار سازی: نیلینگ
وضعیت پروژه: اتمام آب بندی
محصولات مصرفی:
1. پوشش عایق بنتونیتی GCL
2. پودر سدیم بنتونیت
3. عایق ژئوممبرین LLDPE
4. لایه محاقظ ژئوتکستایل gr/m^2 500

مجتمع تجاری اداری ابراهیم خلیل

مجتمع تجاری اداری ابراهیم خلیل

پروژه: مجتمع تجاری اداری ابراهیم خلیل الله
پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان
هدف: بستر سازی دیواره گود و اجرای لایه آب بندی گود
وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
موضوع فعالیت: تآمین مصالح آب بند، طراحی، مشاوره و نصب سیستم ایزولاسیون
مشخصات: مساحت کف: 218 متر مربع مساحت دیواره: 535 متر مربع
عمق گود: 9.2 متر تراز ایستابی: 10/2-
روش پایدار سازی: دیواره گود: سولجر پایل کف: میکروپایل (42 عدد)

محصولات به کار رفته در این پروژه:
1. عایق بنتونیتی GCL
2. پودر بنتونیت سدیم
3. عایق ژئوممبرین VLDPE
4. لایه محافظ ژئوتکستایل

 

مشاهده و دانلود PDF