مجتمع اداری – تجاری ولیعصر

مجتمع اداری – تجاری ولیعصر

هدف : آب‌بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارههای حائل با استفاده پوشش عایق بنتونیتی (GCL ) ، ژئوممبرین HDPE و ورق ژئوممبرین شانه تخم مرغی(Dimple Sheet)
محصولات :
1. JUTA : Junifol – HDPE-Geomembrane 1.5mm ……. 3500 m2  ورق ژئوممبرین
2. LAVIOSA : Edil Modulo XP4/330 ………………………. 3500 m2 پوشش عایق بنتونیتی
3. MSB : GTX – PET – 500gr – LS …………………………. 3500 m2 لایه سوزنی ژئوتکستایل
4. MSB : GTX – PET – 300gr – LS …………………………. 3500 m2 لایه سوزنی ژئوتکستایل
5. INTERPLAST : Dimple sheet – 8 Diagonal ….……. 300 m2 ورق ژئوممبرین شانه تخم مرغی
6. LAVIOSA : water Stop – LAVIOSEAL HI-FLEX ..……. 120 lm واتراستاپ بنتونیتی
کارفرما : بخش خصوصی
مشاور : هندسه پارس
پیمانکار آب‌ بندی : شرکت مانا صنعت بهین
1. معرفی پروژه
با توجه به بالا بودن تراز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود پروژه، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی و زهکشی به صورت یکپارچه درقسمت زیرین فونداسیون و امتداد آن بر روی دیوار‌های گود تا تراز زمین طبیعی الزامیی بود که بر همین اساس سیستم آب بند 2 لایه (Double Layer Waterproofing) بهمراه سیستم زهکش در این پروژه اجرا شده است.
• عمق گودبرداری : 17 متر
• روش پایدارسازی : انکرینگ و نیلینگ
• مساحت کف : حدود 1000 مترمربع
• مساحت دیوارها : حدود 25000 مترمربع

2. ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
– میخ و چاشنی هیلتی      – دستگاه جوش اکسترو
– تفنگ هیلتی               – سشوار حرارتی
– جرثقیل                   – دستگاه جوش COMET

 

دانلود PDF

پارکینگ طبقاتی بانک سپه

پارکینگ طبقاتی بانک سپه

توصیف : آب‌بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل با استفاده از شبکه زهکش ژئونت و ورق ژئوممبرین HDPE
محصولات :
1. JUTA : Junifol – HDPE-Geomembrane 1.5mm ……. 16000 m2 ورق ژئوممبرین

MSB : GTX – PET – 400gr – LS …………………………. 42000 m2. 2 لایه سوزنی ژئوتکستایل

MSB : Geonet 161 ………………….………………….…. 10000 m2. 3-شبکه زهکش (ژئونت)
پیمانکار : شرکت تابلیه
پیمانکار آب بندی : شرکت مانا صنعت بهین

1. معرفی پروژه
با توجه میزان گود برداری و امکان نفوذ آب در صورت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به فونداسیون و همچنین دیواره‌های حائل، استفاده از شبکه ژئوکامپوزیت زهکش روی سطح شات کریت و پشت دیوار‌ها و ورق ژئوممبرین در دیوارها و کف به عنوان بهترین و کاربردیترین راهکار جهت آب‌بندی پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت.
• عمق گودبرداری : 28 متر
• روش پایدارسازی : نیلینگ و انکرینگ
• مساحت کف : حدود 6000 مترمربع
• مساحت دیواره : حدود 10000 مترمربع
2. ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
• میخ و چاشنی هیلتی دستگاه جوش اکسترو
• تفنگ هیلتی سشوار حرارتی
• جرثقیل
• دستگاه جوش COMET

 

دانلود PDF

 

 

مجتمع اداری-تجاری صدر

مجتمع اداری-تجاری صدر

هدف : آب‌بندی فونداسیون و دیوارهای حائل ساختمان با استفاده پوشش عایق بنتونیتی (GCL )
محصولات :

•   LAVIOSA : Edil Modulo XP5/335 ………………………. 9000 m2    پوشش عایق بنتونیتی
کارفرما : بخش خصوصی
مشاور : سانو
پیمانکار آب‌ بندی : شرکت مانا صنعت بهین
1.  معرفی پروژه
با توجه به بالا بودن تراز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود پروژه، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی به صورت یکپارچه دربخش زیرین فونداسیون و امتداد آن بر روی دیوار‌های گود تا تراز زمین طبیعی الزامی بوده که بر همین اساس سیستم تک لایه آب یند با استفاده از پوشش عایق بنتونیتی در این پروژه اجرا شده است.
• عمق گودبرداری : 22 متر
• روش پایدارسازی : انکرینگ نیلینگ
• مساحت کف : حدود 4000 مترمربع
• مساحت دیواره : حدود 5000 مترمربع

2. ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
• میخ و چاشنی هیلتی
• تفنگ هیلتی
• جرثقیل
• سشوار حرارتی

 

دانلود PDF

بلوکهای T3وT4 مجتمع اداری – تجاری پارسیا

توصیف : آب‌بندی فونداسیون و دیوارهای حائل ساختمان با استفاده از پوشش عایق بنتونیتی (GCL)
محصولات :
• LAVIOSA : Edil Modulo XP5/335 ………………………. 25,650 m2

• پوشش عایق بنتونیتی
پیمانکار آب بندی : شرکت مانا صنعت بهین

1. معرفی پروژه
با توجه میزان گود برداری پروژه که در حدود 30 متر میباشد و امکان نفوذ آب در صورت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به فونداسیون، استفاده از پوشش عایق بنتونیتی (GCL) به عنوان بهترین و مطمئن ترین راهکار جهت آب‌بندی پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت.
• عمق گودبرداری : 30 متر
• روش پایدارسازی : نیلینگ و برم پلکانی
• مساحت کف : حدود 10350 مترمربع
• مساحت دیواره : حدود 15300 مترمربع

2. ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
• میخ و چاشنی هیلتی
• تفنگ هیلتی
• جرثقیل

 

دانلود PDF

مجتمع تجاری پارمیس زعفرانیه

مجتمع تجاری پارمیس زعفرانیه

هدف : آب‌بندی فونداسیون و دیوارهای حائل با استفاده پوشش عایق بنتونیتی (GCL )و ژئوممبرین HDPE
محصولات :
1. JUTA : Junifol – HDPE Geomembrane 1.5mm ………..12,500 m2 – ورق ژئوممبرین
2. LAVIOSA : Edil Modulo XP5/335 ………………….……. 12,500 m2 – پوشش عایق بنتونیتی
3. Geotextile-PET-LS 300gr …………………………………. 16,500 m2- لایه سوزنی ژئوتکستایل
4. Geotextile-PET-LS 500gr ………………………………… 4700 m2- لایه سوزنی ژئوتکستایل
5. Geotextile-PET-LS 800gr ………………………………… 8000 m2- لایه سوزنی ژئوتکستایل
سطح ایزولاسیون: 12500 مترمربع
کارفرما : شرکت پی خرید نوین آریا
مشاور : UA+ Consulting Engineers
پیمانکار اصلی : شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران
پیمانکار آب‌ بندی : شرکت مانا صنعت بهین

معرفی پروژه
با توجه به بالا بودن تراز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود پروژه، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی به صورت یکپارچه دربخش زیرین فونداسیون و امتداد آن بر روی دیوار‌های گود تا تراز زمین طبیعی الزامی بود که بر همین اساس سیستم آب بند2 لایه (Double Layer Waterproofing) بترتیب شامل 1 لایه GCL + 1 لایه زئوتکستایل + 1 لایه ژئوممبرین + 1 لایه ژئوتکستایل در این پروژه اجرا شده است.
عمق گودبرداری : 27 متر
روش پایدارسازی : نیلینگ و انکرینگ
مساحت کف : حدود 5000 مترمربع
مساحت دیواره : حدود 7000 مترمربع

ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
– میخ و چاشنی هیلتی           – دستگاه جوش اکسترو
– تفنگ هیلتی                    – سشوار حرارتی
–جرثقیل                          –دستگاه جوش COMET

 

دانلود PDF

ساختمان کامران الهیه

ساختمان کامران الهیه

هدف : آب‌بندی و زهکشی فونداسیون و دیوا‌های حائل با استفاده از ورق ژئوممبرین HDPE و شبکه زهکش(ژئونت)
محصولات :
1. JUTA : Junifol – HDPE – Geomembrane 1.5mm ..……. 2000 m2 1- ورق ژئوممبرین
2. MSB : Geonet 161 ………………….……………………….…. 2000 m2 2- شبکه زهکش پلیمری(ژئونت)
3. MSB : GTX – PET – 300gr – LG ……………………….……. 6000 m23- لایه سوزنی ژئوتکستایل

پیمانکار آب‌ بندی : شرکت مانا صنعت بهین

معرفی پروژه
با توجه به بالا بودن تراز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود پروژه ، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی و زهکشی به صورت یکپارچه دربخش زیرین فونداسیون و امتداد آن بر روی دیوار‌های گود تا تراز زمین طبیعی الزامی بود که بر همین اساس سیستم تک لایه آب یند بهمراه سیستم زهکش در این پروژه اجرا شده است.
• عمق گودبرداری : 11متر – 18 متر
• روش پایدارسازی : نیلینگ و انکرینگ
• مساحت کف : حدود 700 مترمربع
• مساحت دیواره : حدود 1300 مترمربع

ماشین آلات وابزارهای مورداستفاده
– میخ و چاشنی هیلتی             – دستگاه جوش اکسترود
– تفنگ هیلتی                        –  سشوار حرارتی
– جرثقیل                            – دستگاه جوش COMET

 

دانلود PDF

ساختمان جدید دیوان عدالت اداری

ساختمان جدید دیوان عدالت اداری

هدف : آب بندی بدنه گود ساختمان
محصولات :
1. پوشش عایق بنتونیتی (GCL) حدودا m2 3،800 Geomas: Bentoshiel Max
2. واتر استاپ بنتونیتی حدودا lm 1،500 Geomas: Bentonit waterstop BS
سطح ایزولاسیون : حدود 3،800 متر مربع عمق گود برداری : 16 متر
مساحت دیوارها : m 3،800 حدود روش پایدار سازی : نیلینگ

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور :گنو
پیمانکار اصلی : سایول
پیمانکار آب بندی : شرکت مانا صنعت بهین
معرفی پروژه
با توجه به پایین بودن تراز آبهای زیر زمینی و در نتیجه فاصله بسیار زیاد آبهای زیر زمینی تا تراز بتن مگرزیر فونداسیون( حدود 35 متر ) ، اجرای پوشش عایق بنتونیتی GCL بر روی سطح شات کریت دیوار های گود پیشنهاد شد . خاطرنشان می شود بمنظور افزایش سرعت نصب و نیز افزایش کیفیت آب بندی ، پیش از اجرای GCL ابتدا درپوشهای پلاستیکی فشرده(Plastic Cap) بر روی سرمیخها و صفحات پشت آنها نصب و سپس GCL بر روی سطوح آماده شده بستر اجرا شد.

 

دانلود PDF