پروژه هایپر استار
دوشنبه, 16 ژانویه 2017 / Published in اخبار / رویدادها
موضوع:اجرای بسترسازی و اجرای لایه آب بندی باممعرفی پروژه:اجرای آب بندی بام پروژه مجتمع سیتی استار (هایپر استار) به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی بام ساختمانی در حال حاضر، اولین پروژه ایست که شرکت مانا صنعت بنیان اقدام به پیمانکاری و اجرایی عملیات بستر سازی و آببندی بام به شرح ذیل نموده است. مراحل اجرایی تحت