چشم انداز سازمان

در سالهای آغازین سده 1400 مجموعه ای از شرکت های پیشرو، توانمند و ماندگار هستیم که بر کیفیت زندگی ایرانیان افزوده ایم و در منطقه باعث سرافرازی نام ایران شده ایم

ارزش های سازمان

  • پایبندی به بهبود زیست محیط زمین
  • بومی سازی دانش جهانی در سازمانی ماندگار، پاسخگوی نیازهای حیاتی کشور و منطقه
  • پیشتازی در فعالیت های فراسازمانی برای بهینه سازی فرهنگ مصرف
  • تعامل سازنده برمبنای صداقت و شفافیت با مشتریان، جلب رضایت، وفاداری و رابطه پایدار و پوینده
  • ایجاد سازمانی همبسته، چابک، اخلاق مدار و نقدپذیر برپایه احترام، اعتماد و کارآیی در سایه یادگیری برای بهبود مستمر
  • پایبندی به ارائه خدمات نوآورانه دانش بنیان با بهترین کیفیت
  • تأکید بر خلاقیت و نوآوری کارکنان خودانگیخته و وفادار در سایه کار تیمی و بهبود فضای کاری و ایجاد فرصت های رشد و تعالی برابر، با تمرکز بر شایسته سالاری

ماموریت سازمان

ما با ارائه راهکارهای نوآورانه مهندسی تلاش به خلق منافع مشترک و پایدار برای مشتریان، کارکنان، ذینفعان، جامعه، سرزمین و خود می‌نماییم که در ساختاری خلاق، شایسته سالار، پیشرو و پایبند به اخلاق حرفه‌ای، همواره به افزایش کیفیت زندگی ایرانیان می‌اندیشد.