محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 22الی 25 مردادماه 1395

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

photo_2016-09-04_11-08-51

photo_2016-09-04_13-23-01

photo_2016-09-04_13-23-11

photo_2016-09-04_13-23-15

photo_2016-09-04_13-23-20

photo_2016-09-04_13-58-40

untitled-1