مدیریت آبهای سطحی با مخازن و کانالهاي اکولوژيک (زيست محيطي)

يکي از ويژگيهاي اغلب شهرهاي بزرگ بويژه در کشورهاي توسعه نيافته اين است که با دارا بودن سطوح وسيعي از انواع روسازي هاي بتني، آسفالتي و زير بناي ساخته شده، نفوذ پذيري محيط طبيعي در برابر بارشهاي جوي را به شدت کاهش داده اند. اين ويژگي باعث ميشود که بارندگيها حجم عظيمي از رواناب را در سطح شهر ايجاد کنند. رويکرد سنتي به روانابهاي شهري مبتني بر "جمع آوري و دفع" آبهاي سطحي به پايين دست شهر است. جمع آوري معمولا از طريق کانالهاي روباز انجام شده و معمولا در پايين دست به نهرها و رودخانه ها هدايت ميشوند.

از طرف ديگر شهرهاي بزرگي که در مناطق خشک واقع هستند، همواره با کمبود منابع آب براي مصارف خانگي و تجاري مواجه هستند. اين مسئله خود باعث ميشود که با برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، منابع آبهاي زيرزميني با تهديد جدي مواجه شوند. بدين ترتيب ملاحظه ميشود که بعنوان مثال شهري مانند تهران از يکطرف با افت سفره هاي آب زير زميني روبروست و از طرف ديگر با حجم بالايي از رواناب که بايد دفع و از محيط شهري خارج شود.

علاوه براين بايد توجه داشت که مسئله آبهاي زيرزميني خود يک پديده چند وجهي است. پايين آمدن ناگهاني سطح سفره هاي آب زيرزميني، علاوه بر تهديد منابع آب، مشکلات ديگري مانند نشست زياد خاک بستر و آسيبهاي جدي به ابنيه و تاسيسات سطحي و زيرسطحي شهري وارد ميسازد. روش پيشنهادي آتلانتيس در واقع يک راه حل خلاقانه و جامع است که سعي در حل هر دو مشکل فوق دارد. به لحاظ مفهومي سيستم پيشنهادي آتلانتيس (استفاده از کانالها و مخازن اکولوژیک)، مبتني بر تغيير ريشه اي رويکرد "جمع آوري و دفع" آبهاي سطحي به رويکرد "مديريت و بهره برداري" از آبهاي سطحي است.

تصاویر زیر بخشهایی از پروژه مدیریت آبهای سطحی با استفاده از متدولوژی آتلانتیس را که توسط شرکت ماناصنعت در شهرک سجادیه تهران اجرا شده است، نمایش میدهد:

مدیریت آبهای سطحی با مخازن و کانالهاي اکولوژيک

• پروژه ها

جمع آوری، هدایت و استفاده مجدد از روانابهای سطحی شهرک سجادیه تهران

زهکشی آبهای ناشی از سفره های آب زیرزمینی در کف تونل قطعه 4 و 5 خط 1 متروی تهران

زهکشی پشت دیوارهای عمودی تونل راه آهن تهران-تبریز

زهکشی بام و فضای سبز پروژه های متعدد ساختمانی

کانالهای زهکش محیطی پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی.