• مخازن ذخيره سازي و استفاده مجدد از آب باران

مخازن نفوذ ، ذخيره سازي و استفاده مجدد که بطور کلي مخازن CVF ناميده ميشوند، به منظور جمع آوري، تغذيه سفره هاي زيرزميني، ذخيره سازي روانابها در سطوح شهري و نيز ذخيره سازي آب مازاد بر مصرف گياهان و فضاي سبز مورد استفاده قرار ميگيرند. با توجه به وجود سطوح نفوذپذير در مدولهاي CVF، جذب روانابها از سطوح فوقاني و جانبي صورت ميگيرد. بخشي از اين آب در محل دريافت به زمين نفوذ کرده و مابقي در امتداد کانالهاي CVF هدايت ميشود که ذخيره نمودن آب هدايت شده در مخازن ذخيره سازي يا تعديل کننده يکي ديگر از مزاياي اين سيستم است.

مخازن CVF متناسب با حجم رواناب بطور کلي در دوحالت زير طراحي ميشوند:

  • مخازن تاخير و نفوذ آب باران Detention-Infiltration Tanks
  • مخازن ذخيره و استفاده مجدد آب باران Rainwater Harvesting-Reuse Tanks
    در مخازن نفوذي از ژئوتکستايل براي پوشش خارجي مخزن استفاده ميشود که اجازه نفوذ تدريجي آب جمع شده را به درون خاک ميدهد. در مخازن ذخيره - استفاده مجدد از لايه عايق ژئوممبرین براي نگهداشتن آب درون مخزن استفاده ميشود.

 

 

%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86

  •  مهمترين ويژگيهاي مخازن CVF به شرح زیر است:

             1- امکان استفاده جهت تغذيه سفره هاي آب زيرزميني و در نتيجه قابليت تخليه جريان رواناب به زير زمين.

             2- باربري بسيار بالا تا بيش از 23 تن در متر مربع و عدم نياز به اجراي طرحهاي تحکيمي حفاظتي.

             3- سادگي، سرعت اجراي زياد و نیاز کم به تعمیر و نگهداری نسبت به روشهاي معمول به دليل وزن کم و الگوي مدولار.

             4- امکان اجراي خاکريز فوقاني روي آن بلافاصله پس از نصب

             5- امکان استفاده مجدد از آب ذخيره شده براي مصارفي چون آبياري فضاي سبز، شستشوي اتومبيل، شستشوي معابر و ...

مخازن مدولار آتلانتيس از روشهاي نفوذ سطحي و زيرزميني آب استفاده ميکنند که نتيجه آن آب تميز و قابل استفاده مجدد است که ميتواند مورد بهره برداري قرارگرفته و يا مجددا به سفره آب زيرزميني بازگردد. مخازن مدولار آتلانتيس يک راه حل کاملا موثر براي مديريت روانابها در هرنوع خاک عرضه ميکند.

TOP