حوضچه های تبخیر نیروگاه ها و پالایشگاه ها

با توجه به وجود موارد زیان آور و آلاینده محلول در پساب خروجی نیروگاهها و پالایشگاهها، استفاده از پوششهای نفوذ ناپذیر ژئوممبرین با توجه به مقاومت شیمیائی مطلوب و مقاومت بالا در مقابل اشعه UV، مطمئن ترین روش جلوگیری از نفوذ مواد آلاینده به محیط زیست می باشد. عموما طرح کلی ایزولاسیون حوضچه های تبخیر بقرار زیر است:

  • خاکبرداری و آماده سازی بستر خاکی براساس دستور العملهای مشاور یا کارشناس مربوطه

  • اجرای لایه ژئوتکستایل ( متناسب با عمق حوضچه و دانه بندی خاک بستر ) بر روی بستر خاکی آماده شده

  • اجرای ورق ژئوممبرین HDPE که با توجه به عمق کم حوضچه های تبخیر عموماً از ضخامت 1.5 و 2 میلی متر استفاده می شود.

TOP