اخذ گواهی نامه ISO 9001:2015

با افتخار اعلام می دارد شرکت مانا صنعت بنیان موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت (Quality Management System)

از موسسه IMQ ACADEMY ایتالیا بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001 ویرایش 2015 گردیده است.
امید است با دستیابی به این مهم ارائه دهنده خدمات بهتر و کسب حداکثر میزان رضایتمندی کارفرمایان محترم باشیم.